ثبت حقوق و دستمزد و سود شراکت

Estimated reading: 1 minute 61 views

برای ثبت حقوق و دسمتزد کارگران و کارمندان خود و همچنین در صورتی که شراکتی کار می کنید، برداشت سود شرکا، در ابتدا در بخش کالا/خدمات یک خدمت با عنوان مناسب برای اینکار ایجاد کنید و واحد آن را ریال (یا تومان یا هر واحدی که با آن کار می کنید) قرار دهید.

سپس یک فاکتور خرید بزنید و در آن یک ردیف فاکتور بابت حقوق یا سود به مبلغ مورد نظر خود برای طرف حساب مورد نظر ثبت نمایید. با این کار طرف حساب شما بدهکار می شود حالا در بخش دریافتی/پرداختی همان فاکتور برای طرف حسابتان مبلغ پرداختی را ثبت نمایید. ( می توانید برای اینکه بعدا گزارشات جامع تری بگیرید، برای پرداختی های این بخش یک دسته بندی مجزا ایجاد نمایید.)

نظر بدهید