ثبت دریافتی / پرداختی (چک، نقد، هزینه های فروشگاه)

Estimated reading: 1 minute 129 views

از بخش های مختلفی در برنامه می توانید وارد صفحه دریافتی/ پرداختی شوید، در اینجا به دو روش اشاره خواهیم کرد:
۱) بخش امور تجاری گزینه دریافتی/پرداختی را انتخاب کنید.

۲) و یا از قسمت پایین صفحه روی گزینه سند جدید «+» را انتخاب و از منو ظاهر شده «هزینه جدید، دریافتی/پرداختی از طرف حساب»  را بزنید

۱) در ابتدا باید مشخص کنید نوع دیافتی و یا پرداختی وجه نقد است یا چک.
(تفاوت وجه نقد در اینجا با تراکنش ها در بخش امور شخصی در این است که می توانید وجه نقد را در اینجا به یک طرف حساب نسبت دهید.)

۲) اگر طرف حساب های خود را تعریف کرده باشید، می توانید طرف حسابی را مشخص نمایید ( آموزش تعریف طرف حساب) یا تیک «پرداخت توسط» را بردارید تا به هیچ طرف حسابی نسبت داده نشود.

۳) در این قسمت می توانید مشخص کنید این مبلغ در کدام حساب شما محاسبه شود (آموزش تعریف حساب).
در صورتیکه «چک» را انتخاب کرده باشید فقط حسابهایی نمایش داده می شوند که تیک «دسته چک دارد» را برای آنها فعال کرده باشید.

۴) این بخش مربوط به دسته بندی هست که می توانید یک دسته دلخواه انتخاب کنید مثلا اگر این مبلغ جزء هزینه های فروشگاه هست می توانید یک دسته برای آن تعریف و هزینه ها را در آن دسته ثبت کنید.

۵) وضعیت چک می تواند یکی از حالات زیر باشد:
در جریان: چکی که هنوز تاریخ رسید آن فرا نرسیده باشد.
کلر شده: چکی که قبل از رسیدن تاریخ رسید به بانک می دهید تا زمانی که تاریخ رسید آن رسید، بانک آن را وصول کند.
پاس شده : چکی که وصول (نقد) می شود.
برگشتی: چکی که برگشت می خورد. (نقد نمی شود)
مسترد شده: چک برگشت شده ای که به صاحب چک برگردانید.
خرج چک: در صورتیکه که چک دریافتی را به طرف حساب دیگری بدهید. (نحوه خرج چک در «مدیریت دریافتی / پرداختی» توضیح داده شده است)

نکته: در حسابداری موج دو نوع محاسبه برای چک ها وجود دارد :
۱- محاسبه همه چک ها به جز مسترد شده و بازگشتی ها (یعنی چک های در جریان، کلر شده و پاس شده محاسبه می شوند)
۲-محاسبه فقط چک های پاس شده و خرج شده ( یعنی تا وضعیت یک چک به پاس شده یا خرج شده تغییر نکند در برنامه محاسبه نمی شود)
برای تعیین نوع محاسبه به «مدیریت حساب ها» مراجعه کنید.

۶) در ادامه اگر نوع «چک» را انتخاب کرده باشید لازم است شماره چک را نیز مشخص کنید.

۷) علاوه بر آن باید مبلغ و تاریخ رسید چک را مشخص نمایید.

۸) در صورتی که بخواهید بیش از یک ردیف دریافتی و پرداختی ثبت کنید با استفاده از این گزینه موارد دیگر ره اضافه کنید.

۹) در کادر پیوست اسناد می توانید تصویری از اصل چک را قرار دهید.

نظر بدهید