تعریف طرف حساب (خریدار، فروشنده)

Estimated reading: 1 minute 187 views
برای تعریف طرف حسابهای خود به امور تجاری> شخص جدید و یا امور تجاری> طرف حسابها >رفته و سپس دایره  پایین صفحه را انتخاب نمایید. 

برای تعریف طرف حسابهای خود به امور تجاری> شخص جدید و یا امور تجاری> طرف حسابها >رفته و سپس دایره (+) پایین صفحه را انتخاب نمایید.

در صفحه باز شده امکان ورود تصویر، نام و شماره تلفن طرف حساب شما از طریق دفترچه تلفن دستگاهتون امکان پذیر هست، بدین منظور برروی «دریافت اطلاعات از مخاطبین گوشی» کلیک کنید

در صورتیکه طرف حساب شما خریدار هست تیک«خریدار» و فروشنده هست تیک «فروشنده» را فعال بگذارید. همچنین می توانید هر دو تیک را به صورت همزمان فعال بگذارید.

در کادر بعدی امکان انتخاب تصویر برای طرف حساب وجود دارد، همچنین می توانید یک کد اشتراک به طرف حساب خود اختصاص دهید تا با سرعت بیشتری در قسمت های مختلف به آن دسترسی داشته باشید.
نام طرف حساب الزامی بوده و باید وارد کنید ولی نام فروشگاه اختیاری می باشد.
نام نمایشی در برنامه، الزامی بوده و حتما باید وارد نمایید می توانید نام نمایشی را از ترکیب نام طرف حساب و نام فروشگاه ایشان تعریف نمایید یا هر قالب دیگری، توجه کنید که این نام در همه قسمت های برنامه به شما نشان داده می شود.

در صورتیکه هنگام تعریف طرف حساب ، از قبل مانده حسابی با ایشان دارید می توانید دربخش «مانده از قبل» وارد نمایید تا محاسبات بعدی برنامه به صورت صحیح انجام گیرد.
تلفن۱ و آدرس۱ طرف حساب در فاکتور نمایش داده می شود و موارد تکمیلی بعدی، تماما اختیاری بوده و می توانید از آنها بگذرید.
در صورتیکه تاریخ تولد را وارد نمایید، می توانید در منوکشویی سمت راست بخش طرف حسابها متولدین هرماه را مشاهده نمایید (و به آنها برای مثال تخفیف داده یا پیامک تبریک ارسال نمایید).ء

نظر بدهید