امور شخصی

Estimated reading: 1 minute 145 views
  1. مدیریت تراکنش ها
  2. مدیریت وام ها و اقساط
  3. مدیریت قرض ها
  4. مدیریت چک ها
  5. بودجه بندی
  6. نمودار مخارج

در این بخش شما می توانید به تعریف و مدیریت حساب های شخصی خود مانند تراکنش ها، وام ها، چک ها و قرض ها بپردازید.

برای مطالعه و مشاهده ویدئوی آموزشی هر مبحث از منوی سمت راست روی عنوان موردنظر کلیک کنید تا به صفحه مربوطه هدایت شوید.

نظر بدهید