ویرایش و حذف قرض ها

Estimated reading: 1 minute 31 views

برای مشاهده لیست قرض ها و حذف یا ویرایش آنها کافی است از قسمت امور شخصی گزینه قرض ها را انتخاب نموده تا صفحه مدیریت قرض ها باز شود.

اگر قصد ویرایش یا حذف قرض را دارید، از لیست روی فلش سمت چپ کنار قرض مطابق تصویر کلیک کنید تا کادر زیرین باز شده و گزینه «ویرایش اطلاعات» را انتخاب کنید.

اگر می خواهید وام را ویرایش یا حذف کنید، مطابق تصویر روی فلش سمت چپ وام کلیک کنید تا کادر زیر باز شود و گزینه «ویرایش اطلاعات» را انتخاب کنید.

در صفحه ویرایش قرض هم میتوانید اطلاعات را ویرایش و نهایتا دکمه «ذخیره» را انتخاب کنید و هم میتوانید با انتخاب دکمه «سطل زباله» قرض را حذف کنید.

نظر بدهید