مدیریت وام ها و اقساط

Estimated reading: 1 minute 129 views
  1. تعریف وام جدید
  2. مدیریت وام های تعریف شده
  3. مدیریت اقساط

در این بخش شما می توانید با نحوه ی تعریف و مدیریت وام ها و اقساط مربوطه آشنا شوید.

برای مطالعه و مشاهده ویدئوی آموزشی هر مبحث از منوی سمت راست روی عنوان موردنظر کلیک کنید تا به صفحه مربوطه هدایت شوید.

نظر بدهید