تعریف وام جدید

Estimated reading: 1 minute 207 views

تعریف وام جدید

تعریف وام: برای تعریف وام جدید از قسمت امور شخصی برروی گزینه «وام و اقساط» کلیک کنید، سپس در صفحه مدیریت وام ها روی علامت «+» کلیک کنید تا صفحه افزودن وام باز شود.

 نکته: در این صفحه دو زبانه «در جریان» و «انجام شده» وجود دارد که وام های ثبت شده در زبانه مربوطه قرار گرفته و نمایش داده می شود. 

درصفحه افزودن وام موارد زیر را وارد کنید:

 ۱) ابتدا یک نام برای وام خود انتخاب و در قسمت «نوع وام» وارد نمایید .

۲) وام دهنده می تواند یکی از موردهای “بانک”، “طرفحساب“، “دیگر” باشد که با انتخاب هر مورد همان فیلد ظاهر می شود.

  • در صورتیکه وام را از یکی از بانک‌ها دریافت نموده‌اید وام‌دهنده در حالت «بانک» قرار داده و نام بانک را از لیست بازشو انتخاب نمایید.
  • اگر وام را ازشخصی دریافت نموده‌اید وام دهنده را در حالت طرف حساب قرار داده و با کلیک بر روی انتخاب طرف حساب، ایشان را انتخاب نمایید.  (تعریف ومدیریت طرف حساب‌ها)  

نکته: (توجه داشته‌ باشید که انتخاب طرف حساب، تاثیری بر روی محاسبات بدهکاری و بستانکاری طرف مقابل نخواهد داشت)

  • درغیر این‌صورت میتوانید «وام دهنده» را درحالت «دیگر» گذاشته و نام وام‌دهنده را مقداری دلخواه قراردهید.

۳) درصورتیکه نمی‌خواهید، وام تعریف شده تاثیری بر روی حساب‌هایتان داشته‌باشد تیک محاسبه به عنوان دریافتی را غیرفعال نمایید.

mohadebe
  • درغیر این‌صورت می‌توانید حسابی که وام دریافت شده را درآن قرارداده‌اید در این قسمت انتخاب نمایید.
  • در صورتی که حساب را از قبل تعریف نکرده‌اید بر روی  کلیک نمایید.
  • با کلیک بر روی «بدون دسته» می‌توانید یک دسته‌بندی برای وام انتخاب نمایید.

۴) درقسمت «مبلغ هرقسط» باید مبلغی را که برای هر قسط باید پرداخت نمایید را وارد نمایید.

ممکن است مبلغ بعضی ازاقساط متفاوت باشد که بعد ازتعریف وام، می‌توانید آن اقساط را ویرایش نمایید.

۵)تعداد اقساط را وارد کنید

۶)  تاریخ دریافت و تاریخ اولین قسط وام را وارد نمایید.

۷) به صورت معمول اقساط وام‌ها به صورت ماهیانه می‌باشد اما شما می‌توانید دوره اقساط را به هفتگی یا «دیگر» تغییر دهید.

اگرحالت «دیگر» را انتخاب کردید باید مشخص کنید اقساط هر چند روز یکبار می‌باشد .

۸) درنهایت می‌توانید در بخش توضیحات، موارد دلخواه خود را وارد و باکلیک بر روی وام را ذخیره نمایید.

نظر بدهید