مدیریت اقساط

Estimated reading: 1 minute 160 views

در بخش امور شخصی، «وام و اقساط» را انتخاب و بر روی وام مورد نظر کلیک کرده تا جزئیات وام ظاهر شود.

برای مشاهده و یا پرداخت اقساط بر روی «اقساط» کلیک نمایید.

در صفحه باز شده، جزئیات اقساط وام‌ها به نمایش در می‌آید. در کنار اقساط پرداختی، علامت  نمایش داده می‌شود.

list

بر روی قسط مورد نظر کلیک کرده تا بتوانید آن قسط را پرداخت یا مبلغ آن را ویرایش نمایید.

pay

با کلیک بر روی گزینه دیگری مبنی بر «محاسبه به عنوان هزینه» برای شما نشان داده‌ می‌شود. در صورتیکه نمی‌خواهید این قسط در حساب و کتاب‌هایتان محاسبه شود آن را غیرفعال بگذارید، در غیر این صورت با فعال کردن آن، حساب و دسته مورد نظر را انتخاب نمایید.

نظر بدهید