مدیریت چک ها

Estimated reading: 1 minute 239 views
 1. ایجاد چک جدید
 2. مدیریت چک ها
 3. تغییر وضعیت چک
 4. خرج چک های دریافتی
 5. بررسی و دریافت رویداد چک ها

ایجاد چک جدید

برای ایجاد چک جدید، از قسمت امور شخصی، چک ها را انتخاب کنید، سپس روی گزینه “+” در پایین صفحه کلیک کرده تا صفحه افزودن دریافتی/ پرداختی باز شود.

در صفحه باز شده، موارد زیر را وارد نمایید.

در صفحه باز شده، موارد زیر را وارد نمایید.

 1. نوع چک: (دریافتی / پرداختی)، در ابتدا باید مشخص شود که نوع چک دریافتی از طرفحساب خاص است یا پرداختی توسط شما.
 2. پرداخت توسط / در وجه: در صورتی که نوع چک دریافتی باشد، در قسمت “پرداخت توسط” باید مشخص کنید از چه طرفحسابی دریافت شده است. در غیر این صورت نوع چک پرداختی است، که دوحالت وجود دارد، یا اینکه در وجه طرفحساب خاص پرداخت میشود و یا اینکه برای مصارف دیگر می باشد که در قسمت دسته بندی مشخص می شود.
 3. از حساب/ به حساب: در این قسمت مشخص میکنید که دریافت و یا پرداخت چک مربوط به چه حسابی می باشد.                                                                                     نکته : در صورتی که چک پرداختی باشد، در قسمت «از حساب»، حساب هایی را نمایش می دهد که تیک “دسته چک دارد” زمان ایجاد حساب 
 4. دسته بندی: در صورتی که چک بابت دسته خاصی مانند حقوق، خودرو، سلامت و درمان و غیره باشد از این دسته بندی می توان استفاده کرد.
 5. وضعیت چک: یک چک می تواند دارای یکی از وضعیت های “درجریان”، “کلر شده”، “پاس شده”، “برگشتی”، “مسترد شده” باشد.
 6. شماره چک
 7. مبلغ چک
 8. تاریخ ثبت و سر رسید چک
 9. توضیحات: در صورتی که برای ایجاد چک نیاز به توضیحات تکمیلی دارید از این قسمت استفاده کنید. 
 10. پیوست اسناد: چناچه بخواهید تصویر چک یا سایر اسناد را پیوست کنید از این قسمت استفاده کنید.

مدیریت چک ها

از صفحه امور شخصی، روی گزینه “چک ها” کلیک کنید تا صفحه پرداختی و دریافتی باز شود، در این صفحه دو زبانه «پرداختی ها» و «دریافتی ها» رویت می شود که با انتخاب هر کدام لیست چک های مربوطه را می توانید مشاهده کنید، ضمنا در نظر داشته باشید که برای یافتن چک های ثبت شده، باید از قسمت 

نظر بدهید