نمودار مخارج

Estimated reading: 1 minute 103 views

از گزارش نمودار مخارج جهت رصد کردن هزینه های انجام شده و دریافتی ها در دسته و زمانبندی خاص استفاده می شود.

برای مشاهده این گزارش، از قسمت امور شخصی، گزینه «نمودار مخارج» را انتخاب کرده تا فیلتر جستجو مطابق تصویر باز شود، در این فرم موارد زیر را مشخص کنید.

۱) دسته بندی ها: انتخاب دسته مورد نظر مانند خودرو، مخارج شخصی، خانواده و ….

۲) حساب: انتخاب حساب مربوطه به هزینه ها و مخارج

۳) تاریخ: انتخاب بازه زمانی روز، ماه، سال و فیلتر زمانی خاص

نظر بدهید