تعریف طرف حساب

Estimated reading: 1 minute 66 views

برای ایجاد طرف حساب جدید ابتدا از صفحه اصلی برنامه وارد بخش طرف حساب‌ها شوید سپس دکمه افزودن را بزنید.

۱. نقش: این قسمت برای مشخص کردن نقش طرف حساب میباشد. در صورتی که فروشنده باشد فقط در فاکتور های خرید به عنوان طرف حساب نمایش داده میشود. در صورتی که خریدار باشد فقط در فاکتور های فروش نمایش داده میشود. ویزیتور ها دارای دسترسی های محدود و مدیر دارای دسترسی کامل به حساب شما می باشد.

۲. نوع طرف حساب: از این قسمت نوع طرف حساب خود را انتخاب نماید

نام نمایشی: این نام در تمام قسمت های نرم افزار نمایش داده میشود

شماره موبایل:‌در صورتی که تمایل دارید این طرف حساب را به حساب کاربری خود دعوت کنید ورود شماره تماسی که داخل حسابداری موج اشتراک داشته باشد اجباری است.

بعد از تکمیل موارد مورد نیاز دکمه ذخیره را بزنید

نظر بدهید